SU (Stor Guide)

SU (Stor Guide)

SU er et økonomisk tilskud, der giver til studerende, som ikke kan forsørge sig selv under uddannelsen. SU har været en del af det danske uddannelsessystem i mange årtier. I denne artikel fortæller vi alt om SU, og hvad du kan forvente at modtage i SU-støtte som studerende.

Hvad er SU?

SU er en forkortelse for statens uddannelsesstøtte. SU er et økonomisk tilskud, der gives til studerende, som ikke kan forsørge sig selv under uddannelsen. Der er en gældende lov omkring SU, og SU-loven giver dig mulighed for at:

  1. Få stipendium (det vi kalder ”SU”)
  2. Optage SU-lån
  3. Tjene penge ved siden af SU (fribeløb) – uden at betale SU tilbage

SU-loven gælder for alle studerende på videregående uddannelser i Danmark, og loven sikrer, at alle studerende har lige adgang til SU. SU er finansieret af skatteindtægter, og SU-systemet er derfor en offentlig ydelse.

Hvornår kan man søge SU?

Du kan søge SU når du er fyldt 18 år, og skal være aktiv på en videregående uddannelse. SU-kompatible uddannelser omfatter bl.a. gymnasiale uddannelser, erhvervsuddannelser, professionsbacheloruddannelser og kandidatuddannelser. SU gælder også for en række andre uddannelser på SU-lignende vilkår.

Hvor meget SU kan man få?

Det er forskelligt hvor meget SU man kan få. Det afhænger bl.a. af din uddannelse, din alder og om du er gift eller samlevende. Du kan læse mere om SU-satserne for 2023 på SU-styrelsens hjemmeside.

Historien om SU

SU har eksisteret i Danmark i over 60 år. SU blev indført i 1955 som et supplement til de studerendes SU-lån. SU blev indført for at gøre det økonomisk muligt for flere studerende at gennemføre en videregående uddannelse. SU blev gradvist øget i de følgende årtier, og i 1975 blev SU forøget så meget, at SU-lånene blev afskaffet. SU har siden ændret sig flere gange, men det overordnede formål med SU er stadig at give alle studerende lige muligheder for at gennemføre en videregående uddannelse. SU-loven blev senest ændret i 2013.