Kan man klage over en eksamensbedømmelse?

Kan man klage over en eksamensbedømmelse?

Hvis du er utilfreds med din eksamensbedømmelse, kan du klage over den. I denne artikel kan du læse mere om, hvordan du klager over en eksamensbedømmelse og hvilke regler der gælder for dette. Du kan også blive klogere på, hvad der sker, når du indgiver en klage over en eksamen, og hvilken betydning det kan få for dit eksamensresultat.

Hvornår kan man klage over en eksamensbedømmelse?

Du har ret til at klage over en eksamensbedømmelse, hvis du mener, at en bedømmelse er blevet givet urimeligt eller uretfærdigt. Det kan være alt fra flere fejlagtige rettelser på opgaverne til, at eksaminatoren har givet en for lav karakter. Kan du godtgøre, at der er sket en fejl i bedømmelsen, kan du klage over den.

Hvordan klager man over en eksamen?

Du skal først og fremmest indgive en klage skriftligt til dit uddannelsessteds eksamenskontor. Hvis dit uddannelsessted ikke har et dedikeret eksamenskontor, så bør du blot sende din klage til din rektor eller anden person, der har myndighed over uddannelsesstedet. Din underviser burde orientere dig om, hvem der skal modtage din klage.

Når du har indgivet din klage skriftligt, kan du bede om at få et møde med eksamensudvalget. Ved dette møde får du mulighed for at argumentere dit synspunkt og forklare, hvorfor du mener, at eksamensbedømmelsen er urimelig. Det er vigtigt, at du kommer godt forberedt til dette møde.

Efter mødet, er det eksamensudvalget der er ansvarlig for at vurdere din klage. Kan de ikke nå til enighed, afgøres det enten af rektor eller et anden underviser med autoritet. Det er eksamensudvalgets ansvar, at videresende klagen til din eksaminator, der har bedømt din prøve.

Hvad sker der, når du klager?

Når du har indgivet en klage, vil eksaminator tage et nærmere kig på din eksamen eller prøve og vurdere, om der er sket en fejl i bedømmelsen. Kan det bekræftes, at bedømmelsen er urimelig eller uretfærdig, vil karakteren blive ændret til det resultat, du har opnået. Kan eksaminator ikke bekræfte fejl i bedømmelsen, vil klagen automatisk blive afvist.

Hvilken betydning kan en eksamensklage have?

En eksamensklage kan have stor indflydelse på dit endelige eksamensresultat. Kan det bekræftes, at bedømmelsen var fejlagtig, vil din karakter blive justeret til det resultat, du har opnået. Kan eksaminator modsat ikke bekræfte et fejlagtigt resultat, vil klagen blive afvist, og du vil beholde den oprindelige karakter. Det er derfor vigtigt, at du kun klager, hvis du kan godtgøre, at der er sket en fejl i bedømmelsen.

Har din underviser benyttet bedømmelseskriterierne?

Det kan også være relevant at undersøge, om din underviser har benyttet de korrekte bedømmelseskriterier. Dette er vigtigt for at sikre, at man får en korrekt bedømmelse af sin eksamen. Ofte vil der være specifikke kriterier, som eksaminatoren skal følge, når de bedømmer opgaverne, og disse kriterier skal være tydeligt angivet på selve eksamen eller prøven. Kan du godtgøre, at eksaminator har benyttet de forkerte kriterier, kan det medføre en ændring af din karakter eller en reeksamen.

Klage over mundtlig eksamen

Hvis du ønsker at klage over bedømmelsen af en mundtlig eksamen, skal du som udgangspunkt gøre det samme som tidligere nævnt, nemlig at sende en skriftlig klage til rektor eller anden person med myndighed på dit uddannelsessted. Mundtlige eksamener er historisk set sværere at klage over, da eksamenerne ofte er helt eller delvis baseret på subjektiv bedømmelse. Det betyder, at det kan være svært at bevise, om der er sket en fejl i bedømmelsen. Kan du dog godtgøre, at resultatet af eksamen ikke modsvarer dit forventede niveau i forhold til det, der er beskrevet i karakterbeskrivelsen, kan du have mulighed for at få karakteren justeret.

Du kan ikke klage over dine egne præstationer til eksamen

Det er vigtigt at huske, at du kun kan klage over eksamensbedømmelsen og ikke dine egne præstationer. Kan eksaminator bekræfte, at bedømmelsen var korrekt, vil din karakter ikke blive ændret. Derfor er det meget vigtigt, at du kun klager, hvis du har gode grunde til det. Det kan være møgirriterende, hvis man ikke får det resultat, man havde håbet på, men det er vigtigt at huske på, at det kun er fejlagtige eksamensbedømmelser kan klages over.

Vi har skrevet artiklen “Sådan forbereder du dig mentalt til eksamen“, som du kan læse ved at klikke her.

Hvis du har spørgsmål eller brug for flere oplysninger om klage over en eksamensbedømmelse, skal du kontakte din studievejleder eller rektor. Her kan du få hjælp til at indgive din klage og stille spørgsmål om reglerne for klager.